Först måste

evangeliet

förkunnas

för alla folk

EFS årskonferens
Övik 30/5–2/6

Med stor glädje och förväntan hälsar vi dig välkommen till EFS årskonferens 2019. Jesu ord ”Först måste evangeliet förkunnas för alla folk” (Mark 13:10) ger riktning till dessa dagar. Vi hoppas och ber att vi ska få mod att sätta såväl våra personliga livsprioriteringar som vår gemensamma missions inriktning i ljuset av evigheten. Innan Jesus kommer, innan vi ser hoppet uppfyllt, innan evighetens morgon gryr och den här tiden får sitt slut, måste nämligen evangeliet förkunnas för alla folk.

Mikael Artursson, Missionsledare EFS Mittnorrland

Gudstjänster

Kom och sök Herren under kvällsgudstjänsterna – två varje kväll.

Workshops

Delta i påverkansforum, bibelstudier och bön fredag–lördag.

EFS årsmöte

Lyssna, rösta och påverka EFS under årsmötet. I år uppdelat på två dagar.

Med stor glädje och förväntan hälsar vi dig välkommen till EFS årskonferens 2019. Jesu ord ”Först måste evangeliet förkunnas för alla folk” (Mark 13:10) ger riktning till dessa dagar. Vi hoppas och ber att vi ska få mod att sätta såväl våra personliga livsprioriteringar som vår gemensamma missions inriktning i ljuset av evigheten. Innan Jesus kommer, innan vi ser hoppet uppfyllt, innan evighetens morgon gryr och den här tiden får sitt slut, måste nämligen evangeliet förkunnas för alla folk.

Mikael Artursson, Missionsledare EFS Mittnorrland

Gudstjänster

Kom och sök Herren under kvällsgudstjänsterna – två varje kväll.

Workshops

Delta i påverkansforum, bibelstudier och bön fredag–lördag.

EFS årsmöte

Lyssna, rösta och påverka EFS under årsmötet. I år uppdelat på två dagar.

 

 

 

 

 

 

 

Medverkande

KERSTIN ODERHEM

JONAS NORDÉN

ARNE G. SKAGEN

med flera

Jesus
till alla

Barnens konferens

Varmt välkommen!

VAR?

Örnsköldsvik

NÄR?

30 maj–2 juni 2019