Workshop

Konferensens workshop pågår fredag eftermiddag och lördag förmiddag. Vår workshop vävs samman av tre huvudmoment: påverkansforum – bibelstudier – bön.

Under påverkansforum bearbetar vi frågor som är aktuella och som rör vår gemensamma riktning framåt i visionen att se människor och samhällen förvandlade av Jesus.

I bibelstudierna låter vi Guds ord vägleda oss utifrån konferenstemat: “Först måste evangeliet förkunnas för alla folk” (Mark 13:10). Vad innebär det att vara kyrka i tiden fram till dess att Jesus kommer tillbaka och hur förmedlar vi evangeliet idag?

Genom bönen ger vi Herren hans rätta plats. Det är Jesus som bygger sin kyrka. Vi är inbjudna att stå med i hans mission och är fullständigt beroende av hans egen närvaro och kraft.