Under söndag eftermiddag erbjuder vi en mångfald av seminarier kopplade till temat “korset – vårt enda hopp”.

Seminarier pass 1, 14.00 – 15.00

Nineves kristna – en fråga om hopp –Emanuel Youkhana

För Iraks kristna är korset en reell verklighet och en tydlig påminnelse inte bara om Jesu död, utan även om hans uppståndelse.

Soul Children: ett alldeles ovanligt körkoncept - Maria Smeds

Soul Children, ett alldeles ovanligt körkoncept för 10-16 åringar. Vi provar repetoarer och lär känna konceptet.

Seminariepass 2, 16.00 – 17.00

Hoppet i korset i ny kultur- Lotta Okkonen

Hoppet i korset är detsamma genom alla tider. Men vårt samhälle förändras i högt tempo och våra kyrkors sätt att kommunicera Jesu glada budskap behöver anpassas till de nya kulturer och religioner vi möter. Välkommen att på detta seminarium få och dela tankar, vittnesbörd och tips kring hur vi kan möta främst våra muslimska vänner.

EFS Mission i Europa - Martin Alexandersson

Ett seminarium om det arbete EFS gör i olika delar av Europa och om de möjligheter och utmaningar som det innebär. Vi kommer att få en djupare inblick i arbetet i Tjeckien, Slovakien och England som EFS bedriver men också se på nya områden där EFS skulle kunna bidra.

Samtal med den korsfäste - om att be med bibelordet - Olof Abrahamsson

Den andliga läsningen – lectio divina – är inte ett nytt sätt att närma sig bibelordet, utan går tillbaka till den tidiga kyrkan. Kom och erfar ett möte där du inte ska tolka ordet utan Ordet tolkar dig.

Att hitta sina gåvor- Ingrid Lundström

Gåvorna finns som ett råmaterial som Gud har gett oss var och en men som behöver upptäckas, användas och uppmuntras. Vilka gåvor finns i mitt liv? Vad brinner jag för och vilka är mina begränsningar? Hur kan vi skapa en trygg miljö i våra olika sammanhang där vi vågar använda och utveckla våra gåvor?

``Hur unga människor kan hjälpas till en relation med Jesus och in i efterföljelse som leder till tillväxt: praktiska exempel från kommunitetsliv.``- Emanuel Gillberg

Hur kan man nå ut till unga så att en Jesus-relation uppstår och så att lärjungaskap växer fram? Vilka redskap finns för detta och hur kan vi skapa andliga hem för ungdomar?

Musiken och sången i missionsuppdraget - Maria Smeds

Musikseminarium med Maria Smeds, Mia Pettersson, Börje Andersson och Cathrine Berntsson.

``Vilja, våga, växa``- Björn Gusmark

Hur kan man bygga församling på ett sätt som både är troget kallelsen och relevant i vår tid? Hur kan man arbeta strategiskt och långsiktigt med hjälp av goda förändringsprocesser och framförallt vad är det som fungerar och inte?

Luther som själavårdare- Fredrik Brosché

Den tyska reformationen har sin utgångspunkt i frågor som rör själavården. Reformatorns tröstebrev berör oss än idag därför att de handlar om våra existentiella frågor och söker svara på högst personliga problem. När Luther tröstar den purunga änkan med fyra oförsörjda småttingar eller de förtvivlade föräldrarna som förlorat ett litet barn möter vi en människa som också kan gråta med dem som gråter och visa den ömmaste medkänsla.

Insamlingsstrategier - Johan Ericson

Guds ekonomi och EFS framtid, mer än bara plus och minus. Vi tittar på det ekonomiska resultatet för 2016 och samtalar om EFS ekonomi och aktuella insamlingsstrategier.

Ny organisation för EFS? - Stefan Svensson & Anders Englund

Vi samtalar om organisationsförslaget inför årsmötesbeslut.

SEMINARIETALARE

Magnus Malm

Författare, kristen själavård

Erkänd talare och författare inriktad på Kristen själavård. Tidigare redaktör för tidskriften Nytt Liv. Tilldelad Emmauspriset år 2000 och C S Lewis-priset 2006.

Emanuel Youkhana

Ärkemandrit

Fader Emanuel Youkhana, ärkemandrit (prost) inom Österns Assyriska kyrka och direktor för EFS samarbetsorganisation i Irak, Capni, leder seminariet och kommer dela med sig av sina erfarenheter från de gamla kyrkorna i Mellanöstern. Han kommer tala om diskrimineringen och förföljelsen från den muslimska omgivningen och inte minst ISIS, men också om det hopp som bär de kristna genom allt.

Maria Smeds

EFS utvecklingskonsulent

Präst och utvecklingskonsulent på EFS Sverigeavdelning med ett ansvar för musikmission och tillbedjan i EFS. Hon arrangerar bland annat Sök Guds ansikte-helger med fokus på lyssnarperspektivet i bön. Maria har också ansvar för Soul Children i Sverige som anställd på Salt.

Emanuel Gillberg

Ungdomspräst

Emanuel Gillberg arbetar som ungdomspräst i Sörbykyrkan, Örebro, samt är broder i Sandvikengårdens kommunitet. Kommuniteten består av främst ungdomar. Verksamheten bedrivs på en EFS-gård i Värmland. Runt 10-12 samlingar och läger anordnas under ett år.

Ingrid Lundström

EFS Utvecklingskonsulent

Inspiratör och utvecklingskonsulent på EFS Sverigeavdelning och arbetar med församlingsutveckling. Ingrid reser över landet och möter små och stora EFS – sammanhang bland annat genom utvecklingskonceptet Växtkraft.

Lotta Okkonen

Präst/Ungdomskonsulent

Lotta Okkonen verkar som församlingspräst i två församlingar, bägge präglade av arbete med konvertiter och asylsökande.

Björn Gusmark

Kyrkoherde

Kyrkoherde i Romelanda där han arbetet framgångsrikt med församlingsutveckling. Han är just nu en av två projektledare för “Nya sätt att vara kyrka” och författare till boken Vilja, Våga, Växa.

Martin Alexandersson

Präst/Utvecklingskonsulent

Präst och utvecklingskonsulent på EFS Sverigeavdelning med fokus på nyplantering. Under de senaste åren har han också funnits med i ett pionjärprojekt tillsammans med våra lutherska systerkyrkor i Slovakien och Tjeckien.

Fredrik Brosché

Docent, präst och lärare

Präst, docent och mångårig lärare i själavård samt författare till ett antal böcker.
Har bland annat varit föreståndare för Kyrkans själavårdscentrum i Göteborg. De senaste åren har han undervisat en månad per år vid Mekane Yesus prästseminarium i Addis Abeba, utsänd av EFS.

Olof Abrahamsson

Präst i Lutherska Missionskyrkan

Johan Ericson

Kommunikationschef, EFS

Chefredaktör och ansvarig utgivare för EFS tidningen Budbäraren. Johan har lång erfarenhet inom marknadsföring, press och redaktionellt arbete.

Stefan Svensson

EFS Styrelseordförande

Stefan Svensson sitter som nuvarande ordförande för EFS Styrelsen. Han har tidigare varit distriktsföreståndare i Småland och Östergötland och de senast åren arbetat som rektor på Glimåkra folkhögskolan.