Seminarier

Under fredag eftermiddag erbjuder vi en mångfald av valbara seminarier.

Seminarier pass 1, 14.00–14.45

NGO PRO och dataskyddsförordningen

Matilda Mäkelä Olofsson

Seminariet kommer att handla om hur lokalföreningarna, distrikten och regionerna kan använda sig av medlemssystemet NGO PRO för att hantera sina medlemmar. Matilda demonstrerar också hur föreningarna kan använda systemet för att registrera sina ledare, hemgrupper samt göra utskick.
Matilda kommer även att prata om nya Dataskyddsförordningen GDPR som ersätter personuppgiftslagen.

 

Bönen under trädet

Soboka Tesso och Martin Alexandersson

Vad kan vi lära om församlingsplantering från Etiopien? Soboka Tesso är en av de präster som planterat flest församlingar inom Mekane Yesukyrkan, med utgångspunkt i Kotobe församling i Addis Abbeba.

 

Kommunitetsliv

Josh Armfield

Kommuniteten Senapskornet är en ekumenisk kristen gemenskap som lever tillsammans på Sundets lägergård. De vill ge plats för Guds ord att slå rot, växa och ge frukt i sina liv. Tillsammans vill de sträva efter att leva varje dag i Jesu efterföljd genom bön, bibelläsning och handling. Josh Armfield delar tankar och erfarenheter kring att leva i en kommunitet och välja en annorlunda livsstil.

 

Organiserade för ny tid

Henrik Näslund och Mikael Artursson

Henrik Näslund delar erfarenheterna från Norrbotten som under hela 2017 varit en del av den nya organisationen. Hur fungerar den i praktiken och vilka är fördelarna och utmaningarna.
Mittnorrland har gått in i den nya organisationen från årsskiftet. Mikael Artursson berättar om övergång och uppstart. Möjlighet finns till frågor och samtal.

 

Det gigantiska samtalet

Simon Jonsson

Utifrån personliga erfarenheter kommer Simon att tala om hur den skarpa gränsen mellan ”vi” och ”dem” till slut suddades ut. Seminariet försöker närma sig frågan hur kyrkan idag kan möta människor med evangeliet och om kyrkan åter kan bli inbjuden till de stora och viktiga samtal som ständigt pågår vid sidan av fotbollsplanen, i hemmen, på pubar och på arbetsplatser och skolor? Kan det vara så att alla lärjungar först bör göras till folk innan alla folk kan bli lärjungar? Och kan ett steg på vägen vara att ta risken att börja bära sitt liv i en genomskinlig plastpåse?

 

Rosenius

Torbjörn Larspers

Vi får följa Rosenius liv och teologi, hans inverkan på EFS idag och hur han kan inspirera oss framåt, som rörelse och privatpersoner.

 

Musiklivet i EFS

Roger Wikström och AnnaCarin Falkman

Musik har alltid varit en viktig del av EFS. Hur förvaltar vi denna skatt när vi blickar framåt? Var måste vi tänka nytt eller tänka om? Vad är viktigt att behålla? Vad har vi glömt bort? Och hur tar vi till vara hela bredden, längden, höjden och djupet i den musik som finns (eller skulle kunna finnas) i våra sammanhang? Ett öppet samtal om vad vi vill och hoppas.

 

Böneskola i två delar

Roland och Elisabeth Långström

“Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas” Matt 7:7
Vi vill på Bibelns grund ge dig goda skäl till att be. Vi vill också lyfta berättelser om hur Gud manar enskilda och gemenskaper till att be. För den som vill stanna kvar på del två så övar och prövar vi på den lyssnande bönen i förbön för varandra.

Seminarier pass 2, 15.30–16.15

 

Under det senare passet ges möjlighet att välja från samma seminarier, med undantag för NGO PRO och dataskyddsförordningen som ersätts av seminariet Ekonomi med Annika Gunnarsson, och att Martin Alexanderssons pass EFS nyplanteringsarbete tillkommer.

 

Bönen under trädet

Erik Johansson

Under de senaste åren har EFS åter inlett missionsverksamhet bland somalier, både i Sverige, Etiopien och själva Somalia. Seminariet kommer att vara dels en aktuell uppdatering om vad som är på gång, men också om hur vi hittar formuleringar och kanaler för att sprida kunskap och engagemang utan att utstätta våra kristna syskon för några risker.

Ekonomi

Annika Gunnarsson

En fördjupad information om året som gått, konsekvenserna av en ny organisation och hur det ser ut i framtiden.

 

EFS nyplanteringsarbete

Martin Alexandersson

Vi får ta del av 15 år av EFS nyplanteringsarbete. Erfarenheter, lärdomar och inblickar från olika sammanhang såväl som nuläget och planer framåt.

 

Böneskola i två delar

Roland och Elisabeth Långström

“Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas” Matt 7:7
Vi vill på Bibelns grund ge dig goda skäl till att be. Vi vill också lyfta berättelser om hur Gud manar enskilda och gemenskaper till att be. För den som vill stanna kvar på del två så övar och prövar vi på den lyssnande bönen i förbön för varandra.

Bibelstudier och seminarier i samverkan med Älvsby Folkhögskola