Bön under konferensen

”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag” Gal 5:2

I Kulturens hus finns ett Bönerum på plan två där under hela konferensen finns möjlighet att gå undan i stillhet och bön. Där finns det möjlighet att låta sig svepas in i andras böner, skriva böner och få personlig förbön.

En bönevakt beståendes av enskilda medlemmar från Norrbottens föreningar kommer kl. 8–21 varje dag be för Konferensen, Kulturens hus, programpunkter, medverkande, gäster m.m.

Under kvällsgudstjänsterna får vi möjlighet att be på olika sätt och det finns också i samband kvällsgudstjänster och eftermöten möjlighet att få personlig förbön.

Bönebärare som står till förfogande under hela konferensen har band och/eller knapp med texten förebedjare och namn.

Om du önskar enskilt samtal med präst under konferensen så finns det möjlighet att lämna ditt namn och mobilnummer i en korg i konferensbyrån. Den vittjas på morgonen, innan lunch samt innan kvällsmötet varje dag. Vi kontaktar dig för att boka in tid och plats för ett möte.

Passa på att nämna och lämna det som du bär på till Gud i bön!

Bönesamlingar under konferensen:

Bön för konferensen

Torsdag kl. 15.00–16.00

Vi samlas i Bönerummet för att tillsammans be för det som kommer att ske under konferensen.

 

Att be för andra – böneskola i två delar

Fredag kl. 14.00 och 15.30

Den första delen vill utifrån Bibelns berättelser ge dig goda skäl för att be för andra. Vill du stanna kvar på del två så är det ett tillfälle till att öva och pröva den lyssnande bönen. Plats: Bönerummet i Kulturens hus.

 

Tre tysta timmar

Lördag kl. 9.00–12.00

Välkommen till en miniretreat i Domkyrkan med Introduktion, Bibelmeditation och avslutande tidebön. Det finns möjlighet till enkelt fika eller frukt. Att vara tillsammans i tystnad är en gåva.

 

Bönevandring genom staden

Lördag kl. 13.30–15.00

Vi börjar utanför Kulturens hus en timslång vandring runt staden där vi stannar och ber vid de platser som står som symboler för bärande pelare i samhället. Vi avslutar med fika och samtal i Bönerummet. Medtag promenadvänliga skor och en extratröja om det blir kallt.