Välkommen till Alingsås 3–6 juni 2017!

På pingsthelgen samlas vi till årskonferens med temat ”Korset- vårt enda hopp”. Vi får tillsammans glädjas och utmanas av den kristna trons centrum, Jesus själv. Det gör vi på många olika sätt genom gudstjänster, seminarier och gemenskap. Under några dagar får vi möjlighet stanna upp kring det som bär EFS och våra egna liv, evangeliet. Vi ser fram mot inspirerande dagar där vi hoppas få mycket med oss hem. Välkommen att vara med!

Mikael Landgren, Distriktsföreståndare EFS i Västsverige