Ungdomsspåret

Bryt ny mark! Det tycker vi är ett fantastiskt tema även för oss unga! För vi längtar efter att få förändras och förändra, inspireras och inspirera, lära känna Jesus mer och låta fler lära känna Jesus!

Den här helgen har vi förmånen att få umgås, lära känna varandra bättre, sova (på EFS i Luleå), äta, sporta med KRIK, vara i lovsång, utmanas, och få prova nya sätt att vara kyrka på. Allt med Jesus i centrum, och Hans ord som är till för alla. Mer information kommer, men boka redan nu in Kristi Himmelfärdshelgen, vi hoppas på en helg som bryter ny mark, i våra egna och andras liv!

Samuel Folkesten och Lina Sundström

För vem?

Ungdomsspåret är för dig som är 15–25 år. (Är du född under 2003 men inte fyllt 15 år än är du också välkommen!)

Kostnad

400 kr för mat, boende och konferens. Kvällsfika ingår inte i priset utan säljs till humana priser på plats.

Logi

Vi som är med på Ungdomsspåret kommer att sova på golv i EFS-kyrkan i Luleå. Ta med madrass/liggunderlag och sovgrejer.