EFS & Salts årsmöteskonferens 2023

Seminarier

Ingress

Lärjungaskap och efterföljelse

Endast kl 15:00

Erik Johansson med flera

Text

Vänner emellan

Klockan 10:30 och 15:00

Andreas och Frida Thornell

Idag finns det fler muslimer än någonsin i Sverige- vilket är en fantastisk möjlighet för kyrkan! Men hur kan vi relatera till människor som tänker annorlunda än oss? Hur kan vi samtal om tro med vänner som har muslimsk bakgrund? Och vågar jag dela med mig av det kristna evangeliet? På detta seminarium kommer Frida och Andreas Thornell berätta om sina erfarenheter och ge konkreta redskap till allas vår kallelse att dela evangelium med muslimer.

Missionell kyrka i teori och praktik

Klockan 10:30 och 15:00

Peter Stenman, Edvin Näslund

Välkommen med på ett seminarium som utforskar kyrkans missionsformade natur och uppdraget att följa med i Guds mission att göra lärjungar. Det blir både en teologiskt och praktiskt genomgång med möjlighet för samtal.

Förvaltarskap är något annat än att ge kollekt!!

Klockan 10:30 och 15:00

Lennart Albertsson

Detta seminarium tar upp temat pengar och förvaltarskap. Det handlar bland annat om att ha ansvar för någon annans pengar. Vems?? Vad får det för konsekvenser för mitt liv och hur ser jag på mitt givande?

Lennart Albertsson är civilekonom, har arbetat 30 år inom industrin och har skrivit boken “Gud om pengar”. Idag jobbar han som Regional Missionsledare för EFS Sydsverige.

Vilan i lärjungaskapet

Klockan 10:30 och 15:00

Mia Ström

Text

Lärjungaskap och bibelundervisning

Klockan 10:30 och 15:00

James Starr

Lärjungar i Markusevangeliet verkar ofta vara förvirrade, rådlösa, även misslyckade. Vad tänkte Jesus om detta? Lärjungaskap var ingenting statiskt eller förutsägbart, så  även för oss idag. Var med på en snabb genomgång av vad lärjungaskap betyder i Markusevangeliet, och vad det säger om vår egen resa som lärjungar!

Denna samling håller James Starr i. Han har varit lärare i Nya testamentet på Johannelund i över 20 år och är även rektor på skolan.

Blås

Stina?

Text

En kyrka för de unga vuxna

Klockan 10:30 och 15:00

Maja Holmgren, Signe Öhlen, Marcus Kjellman, Agnes Boman och Adam Govik

Ett seminarium där vi delar tankar och erfarenheter kring arbetet med unga vuxna i församlingen. Vi tror att unga vuxna är en viktig målgrupp i församlingen. Kyrkan måste arbeta medvetet för att få unga vuxna att känna ett ägandeskap i församlingen. Vi berättar om hur vi har gjort i vårt lokala sammanhang, och ser gärna att du som deltagare är med och delar dina tankar.

Krik

Klockan 10:30 och 15:00

Adam Norberg

Adam Norberg från KRIK, (Kristen idrotts kontakt) kommer och håller ett pass för alla åldrar. Där får du både röra på dig och få tips och ideer om hur du kan använda idrott och andra aktiviteter som mission. Du får gärna byta om, men det är inget krav. 

Hantverkets evangelium

Klockan 10:30 och 15:00

Kristina Eriksson

Under ledning av predikanten Kristina Eriksson från Bjurholm får du prova på luffarslöjd och slyslöjd. Två slöjdtekniker där material vi ofta ratar får förvandlas till vackra och nyttiga föremål.Luffarslöjd är en form av metallslöjd där tunna metalltrådar kan förvandlas till både redskap och prydnadsföremål. Slyslöjd handlar om att skapa  och slöjda med böjliga kvistar. Det kan bli en korg, ett trädgårdsprojekt eller ett redskap.

Outreach

Pannkakskyrkan

Text

Bergspredikans principer i vardagslivet

Klockan 10:30 och 15:00

Josh och Elisabeth Armfield

Kommuniteten Senapskornet, en kristen gemenskap som bor och lever på EFS Sundet utanför Luleå. De delar med sig av sina erfarenheter från sitt experiment med att försöka följa Jesus med hela livet.

Musikalen På väg

Endast kl 15:00

med bland annat Elsa Rydin, Christina Bohman, Mobackenkören och Carlskyrkan (musikalen spelas i Vasakyrkan)

Om vandringen genom livet, och om kraften i mötet med varandra och med Jesus. Alla i musikalen, både barn, unga och vuxna, spelar ”Vandrare”, på väg genom livet, i glädje & sorg, i storm & lä, i olika livssituationer. På väg, i sökandet efter livets verkliga skatter. Solister, musiker, kör, barnkör, dansare och aktörer i alla åldrar från Umeå & Skellefteå. (En del i EFS Årskonferens 2022) Sångerna är skrivna av Elsa Rydin & Anna Rydin. Kör & instrumental arrangemang av Christina Bohman. Följ med oss i sökandet efter livets verkliga skatter!