EFS & Salts årsmöteskonferens 2023

Parallella samlingar

Samlingarna hålls parallellt under lördagen i Maja Beskowgymnasiets lokaler, kl 10.30 samt kl 15.00 (om inte annat anges nedan).

Lärjungaskap och efterföljelse

Erik Johansson med flera

EFS internationella mission består av en stor bredd av verksamheter och projekt. På senare år har en allt större vikt lagts vid att finnas med på platser med få kristna, där människor diskrimineras för sin tro och där kyrkan förföljs.
Trots faror och stora risker ser vi hur kyrkan växer. Ibland händer det t o m att nya kyrkor växer fram.
EFS medarbetare och inbjudna gäster medverkar i ett samtal om sånt vi, av säkerhetsskäl sällan kan berätta i våra öppna kanaler.

Endast kl 15.00

Vänner emellan

Andreas och Frida Thornell

Idag finns det fler muslimer än någonsin i Sverige- vilket är en fantastisk möjlighet för kyrkan! Men hur kan vi relatera till människor som tänker annorlunda än oss? Hur kan vi samtal om tro med vänner som har muslimsk bakgrund? Och vågar jag dela med mig av det kristna evangeliet?

På detta seminarium kommer Frida och Andreas Thornell berätta om sina erfarenheter och ge konkreta redskap till allas vår kallelse att dela evangelium med muslimer.

Missionell kyrka i teori och praktik

Peter Stenman, Edvin Näslund

Välkommen med på ett seminarium som utforskar kyrkans missionsformade natur och uppdraget att följa med i Guds mission att göra lärjungar. Det blir både en teologisk och praktiskt genomgång med möjlighet för samtal.

Förvaltarskap är något annat än att ge kollekt!

Lennart Albertsson

Detta seminarium tar upp temat pengar och förvaltarskap. Det handlar bland annat om att ha ansvar för någon annans pengar. Vems? Vad får det för konsekvenser för mitt liv och hur ser jag på mitt givande?

Vilan i lärjungaskapet

Mia Ström

”Följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och i kan vila er lite.” (Mark. 6:31). Jesus hade en minst sagt hektisk tillvaro och det fanns ingen ände på människors behov och anspråk. Ändå drog han sig ofta tillbaka för att vara ensam med sin Fader, inte sällan till människornas förtret. Jesus bjuder in oss att följa honom in i den goda vilan. Men hur urskiljer vi när han kallar oss att vila eller till handling? Hur värnar vi den goda tystnaden?

Mia Ström delar erfarenheter och verktyg för vilans och tystnadens efterföljelse.

Lärjungaskap och bibelundervisning

James Starr

Lärjungar i Markusevangeliet verkar ofta vara förvirrade, rådlösa, även misslyckade. Vad tänkte Jesus om detta? Lärjungaskap var ingenting statiskt eller förutsägbart, så  även för oss idag. Var med på en snabb genomgång av vad lärjungaskap betyder i Markusevangeliet, och vad det säger om vår egen resa som lärjungar!

En kyrka för de unga vuxna

Maja Holmgren, Signe Öhlen, Marcus Kjellman, Agnes Boman och Adam Govik

Ett seminarium där vi delar tankar och erfarenheter kring arbetet med unga vuxna i församlingen. Vi tror att unga vuxna är en viktig målgrupp i församlingen. Kyrkan måste arbeta medvetet för att få unga vuxna att känna ett ägandeskap i församlingen. Vi berättar om hur vi har gjort i vårt lokala sammanhang, och ser gärna att du som deltagare är med och delar dina tankar.

Krik

Adam Norberg

Adam Norberg från KRIK, (Kristen idrotts kontakt) kommer och håller ett pass för alla åldrar. Där får du både röra på dig och få tips och ideer om hur du kan använda idrott och andra aktiviteter som mission. Du får gärna byta om, men det är inget krav.

Hantverkets evangelium

Kristina Eriksson

Under ledning av predikanten Kristina Eriksson från Bjurholm får du prova på luffarslöjd och slyslöjd. Två slöjdtekniker där material vi ofta ratar får förvandlas till vackra och nyttiga föremål. Luffarslöjd är en form av metallslöjd där tunna metalltrådar kan förvandlas till både redskap och prydnadsföremål. Slyslöjd handlar om att skapa  och slöjda med böjliga kvistar. Det kan bli en korg, ett trädgårdsprojekt eller ett redskap.

Outreach

Pannkakskyrkan

Text kommer.

Bergspredikans principer i vardagslivet

Josh och Elisabeth Armfield

Kommuniteten Senapskornet, en kristen gemenskap som bor och lever på EFS Sundet utanför Luleå. De delar med sig av sina erfarenheter från sitt experiment med att försöka följa Jesus med hela livet.

Musikalen På väg

Elsa Rydin, Christina Bohman, Mobackenkören och Carlskyrkan med flera

Om vandringen genom livet, och om kraften i mötet med varandra och med Jesus. Alla i musikalen, både barn, unga och vuxna, spelar ”Vandrare”, på väg genom livet, i glädje och sorg, i storm och lä, i olika livssituationer. På väg, i sökandet efter livets verkliga skatter.

Solister, musiker, kör, barnkör, dansare och aktörer i alla åldrar från Umeå & Skellefteå (en del i EFS årskonferens 2022). Sångerna är skrivna av Elsa Rydin & Anna Rydin. Kör och instrumental arrangemang av Christina Bohman.

Följ med oss i sökandet efter livets verkliga skatter!

Endast kl 15:00. Musikalen spelas i Vasakyrkan.