Salts årsmöte

Salts årsmöte kommer äga rum i EFS-kyrkan kl 14–17 den 11 maj.

Ingen föranmälan av ombud till Salts årsmöte behövs. På denna sida hittar du information och länkar för att ladda ner Salts årsmöteshandlingar. När du fullmaktsgranskar och får röstkort finns möjlighet att få handlingarna i pappersformat.

Dokument för nedladdning

Vad är Salt?

Salt är en barn- och ungdomsorganisation inom Svenska kyrkan. Salts vision är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus.

Vad är ett årsmöte?

Årsmötet för Salt är en del av programmet på ungdomsspåret men det kommer också årsmötesdeltagare från vuxenkonferensen på EFS och Salts årskonferens. På årsmötet ska det tas beslut om Salt riks verksamhet kommande två år.

Vem får rösta?

För att få rösta i besluten behöver man vara ombud från sin lokala Saltförening eller sitt distrikt. Kolla med din församling eller ditt distrikt om du kan få vara ombud på årsmötet.

Som ombud ska du få med dig en fullmakt underskriven av din ordförande.  Den behövs för att du ska få röstkort och årsmöteshandlingar vid fullmaktsgranskningen.

Vad pratar man om på ett årsmöte?

Till årsmötet finns det så kallade årsmöteshandlingar där det står vad det är man ska prata om (dagordning) och alla papper som behövs för att man ska förstå vad det är man pratar om (redovisning av ekonomi och verksamhet, plan för ekonomin framåt (budget), plan för kommande verksamheter mm). Dessa årsmöteshandlingar finns att ladda ner här på Salts hemsida!