Program

Torsdag 26 maj. Leva mission – en livsstil!

13.30 Internationell eftermiddag med Erik Johansson och gäster (Gerda)

16.00 Salts tonårsspår – Incheckning i Salts monter

17.00 Middag

18.00 Salts tonårsspår – Lära känna-lekar (samling i Salts monter)

19.00 Gudstjänst. Predikan av Daniel Svensson.
EFS play: Uppsnack från studion kl. 18.30 och eftersändning kl. 21.00
Digital förbön i samband med kvällsgudstjänst finns här.

Alla kvällsgudstjänster är kostnadsfria och öppna för allmänheten.

Kvällscafé efter Gudstjänsten

Fredag 27 maj. Leva mission – från generation till generation

08.00 EFS årsmöte öppnas digitalt

08.00 Salts tonårsspår – Frukost (samling i Salts monter)

09.00 Mässa för alla generationer

09.45 Fika

10.30 Bibelstudium med Elias Tranefeldt och samtal med Egil Svartdahl

10.30 Salts tonårsspår (samling i Salts monter)

12.00 Lunch

12.00 Salts årsmöte (Henry)

14.00 Seminarium med Egil Svartdahl ”Leva mission från generation till generation”

15.00 Fika

16.00 Seminarium ”Leva mission i mitt hem” – Hemmasnack live podd

16.00 Salts tonårsspår (samling i Salts monter)

17.00 Middag

18.30 Releaseparty för Cantios nya skiva Saliga visshet med Petter och Helena Alin

20.00 Gudstjänst. Predikan av Egil Svartdahl.
EFS play: Uppsnack från studion kl. 19.30 och eftersändning kl. 22.00
Digital förbön i samband med kvällsgudstjänst finns här.

Alla kvällsgudstjänster är kostnadsfria och öppna för allmänheten.

Kvällscafé efter Gudstjänsten

 Lördag 28 maj. Leva mission – med tanke på himlen

08.00 EFS årsmöte fortsätter och inleds av bibelstudium med Lars-Olov Eriksson

09.00 Salts tonårsspår – frukost 

09.45 Fika

10.00 Barn- och ungdomsmöte (B-hallen)

12.00 Lunch

13.00 – 17.00 Salts tonårsspår (KRIK)

13.00 – 13.45 KRIK: Idrottsaktivitet med Mattias Otterstig (B-hallen)

14.00 – 17:00 Outreach (samling i entrén)

14:00 Seminarier. Ett seminarium väljs för hela eftermiddagen. Läs mer om seminarierna och outreach här

    • Trendspaning – lärjungaskap i en teknologisk värld                  (A-hallen)
    • Leva mission – exempel från missionsfältet (Gerda)

15.00 Fika

16.00 Seminarier fortsätter:

    • Trendspaning – som ett träd planterat vid vattenbäckar: klimatkrisen och den kristna tron (A-hallen)
    • Leva mission – träning/praktik (Gerda)

17.00 Middag

18:30 Årsmötesresultat, EFS och Salt

19.00 Gudstjänst. Predikan av Kerstin Oderhem.
EFS play: Uppsnack från studion kl. 18.50 och eftersändning kl. 21.00
Digital förbön i samband med kvällsgudstjänst finns här.

Alla kvällsgudstjänster är kostnadsfria och öppna för allmänheten.

Kvällscafé efter Gudstjänsten

Söndag 29 maj. Leva mission – till Jesu Kristi ära

08.00 Salts tonårsspår – frukost, packa ihop grejer

09.00 Bibelstudium med Elin Sharew

10.00 Fika

10.30 Sändningsmässa. Celebrant: Biskop Johan Tyrberg. Predikan av Magnus Persson. Kerstin Oderhem leder sändning av präster

Digital förbön i samband med sändningsmässa finns här.

12.30 Fika/lunch

OBS! Enbart gudstjänsterna kommer att direktsändas på EFS play.