Lokaler

Kulturens hus

Huvudlokal för EFS och Salts årskonferens. Här hålls gudstjänsterna.

Missionskyrkan

Huvudlokal för Blåsarfesten, seminarier och kvällscaféer

Pingstkyrkan

Lokal för seminarier och kvällscafé samt konserter.

EFS-kyrkan

Huvudlokal för ungdomsspåret, seminarier och kvällscaféer.

Domkyrkan

Lokal för barngudstjänster och mässa samt konserter.

Kulturens Hus

Huvudlokal för konferensen. Ligger centralt i Luleå.

Missionskyrkan

huvudlokal för Blåsarfesten. Seminarier och kvällscaféer.

Pingstkyrkan

Seminarier och kvällscaféer samt konserter

EFS-kyrkan

Huvudlokal för ungdomsspåret, seminarier och kvällscaféer.

Domkyrkan

Barngudstjänster och mässa samt konserter.