Motioner

Det har inkommit fyra motioner utöver stadgemotioner till EFS årsmöte. De publiceras här tillsammans med yttranden från EFS styrelse.

Motioner med yttranden från styrelsen till EFS årsmöte 2015 (pdf)

Stadgemotioner och yttrande från styrelsen

Det har inkommit två motioner gällande EFS stadgar till årsmötet. De publiceras här tillsammans med yttranden över motionerna från EFS styrelse.

Stadgemotion och yttrande, Medlemsbegreppet i EFS (pdf)

Stadgemotion och yttrande, Representation vid EFS årsmöte (pdf)

Stadgepropositioner

EFS styrelsen har ställt två propositioner till årsmötet.

Stadgeproposition till årsmötet, Medlemsrapportering (pdf)

Stadgeproposition till årsmötet, Minskning av antal ledamöter i styrelsen (pdf)