Storgrupper – att jobba missionsinriktat i kluster och nätverk
En fördjupning av undervisning om “Nya sätt att vara kyrka”.
Vi är vana att träffas i mindre grupper, exempelvis bönegrupper. Här får vi undervisning om hur mindre grupper också kan mötas och samverka med varandra för att tillsammans nå människor som inte känner Jesus. Det ger oss möjlighet att finnas som kyrka i fler kontexter utan att bli isolerade från kyrkan som helhet.
Bob och Mary Hopkins, ingår i det nationella nätverket för Fresh Expressions of Church i Anglikanska kyrkan
Att ladda ner:
Dokument om de teologiska grundtankarna bakom Fresh Expressions of Church: (.pdf) Theology Missiology undergirding FE handout

———————————————————————-

Evangelisation i vår tid och kontext
En fördjupning av undervisning om “Nya sätt att vara kyrka”. Vilka utmaningar innebär det att mötas till kristen gemenskap på andra sätt än de traditionella? Hur gör man med undervisning och lärjungaskap när formen är en annan? Hur får vi goda samtal med människor där vi får berätta om Jesus? Vi får fler exempel på nya sätt att vara kyrka och blir inspirerade och utmanade att gå ut till människor som kanske aldrig skulle komma till kyrkan.
Bob och Mary Hopkins, ingår i det nationella nätverket för Fresh Expressions of Church i Anglikanska kyrkan
Att ladda ner:
Dokument om de teologiska grundtankarna bakom Fresh Expressions of Church. I föreläsningen på fre.30 maj hänvisar Bob Hopkins till dokumentet: (.pdf) Theology Missiology undergirding FE handout

Övrigt material:
Power Point om Fresh Expression.
Power Point om missionsfukuserade grupper.
Power Point om Evangelisation i vår tid.