Konferensinsamling

Att ”leva mission” är något vi alla är kallade till och under årets årskonferens samlar vi in till EFS hela mission. Den missionen innefattar allt från evangelisation och teologisk utbildning, till diakonalt arbete och församlingsarbete både i Sverige och internationellt. Din gåva hjälper också till att täcka omkostnaderna för själva konferensen.

Tack för att du är med och bär EFS mission med dina böner och gåvor!

Swish: 900 99 03. Bg: 900-99 03
Skriv Årskonferens i meddelandet

Bial – Barn i alla länder

Ge tillsammans med barnen. 

Barnens konferens samlar in pengar till Barn i alla länder, Bial, barnens egen missionssatsning i EFS och Salt. 

Köp kollektbiljetter med swish I Salts monter och konferensbyrån som barnen tar med på barnmöten. 

Läs om hur Bial bidrar till barn får sina rättigheter och får höra om Jesus på bial.efs.nu