EFS – rustat för framtiden!

Vi möts till en intensiv timme där vi målar upp viktiga sidor av EFS identitet och uppdrag som missionsrörelse i Svenska kyrkan. Tomas Nygren, rektor på Johannelund, berättar vad EFS evangeliskt-lutherska trosförståelse innebär. Missionsföreståndare Stefan Holmström berör EFS vision, missionsuppdrag och det arbete kring organisationsförändring som pågår. Erik Johansson, internationell missionssekreterare talar om hur mycket missionskraft som släppts lös i EFS de senaste åren; nya missionärer och nya kallelser är några infallsvinklar.