Styrelseval

 

Valberedningens kandidater till EFS årsmöte 2017

Inför styrelsevalet vid årsmötet 2017 finns nu fler vakanta platser i EFS styrelse än vad tidigare meddelats. Efter att valberedning har slutfört sitt arbete har ytterligare två nuvarande styrelsekandidater behövt meddela sin avgång, och ställer sina platser till förfogande före mandatperiodens slut. Reine Toth avgår på grund av flytt för utlandsstudier, och Lotta Okkonen går in i en tjänst på EFS kansli och behöver därför enligt stadgarna lämna sitt styrelseuppdrag.

Detta innebär att det är fem platser som ska fyllas, istället för de tre platser som tidigare meddelats. För närvarande finns det fem nominerade styrelsekandidater från valberedningen. Fyra personer i nuvarande styrelse står i tur att avgå, varav två ställer upp för omval. Antal platser som ska fyllas är fem, och det är fem personer nominerade.

Roger Vikström Skellefteå, Västerbotten Nyval
Magdalena Giertz Uppsala, Mittsverige Nyval
Elin Lycklund Vårgårda, Västsverige Nyval
Stefan Svensson Hässleholm, Sydsverige Omval
Tomas Andersson Viken, Sydsverige Omval​​

Utförlig presentation av valberedningens kandidater finns här på webbplatsen bland övriga årsmöteshandlingar, samt i Budbärarens aprilnummer.

Nominering av ytterligare styrelsekandidat
Nomineringar utöver valberedningens förslag måste ske senast söndagen den 4 juni, kl. 16:00 via konferensbyrån. Förslag välkomnas redan nu till föreslagen årsmötessekreterare Rebecka Cada, rebecka.cada@efs.nu, tel: 018-430 25 31.

Vad krävs för att vara valbar till EFS styrelse?
För att vara valbar till EFS styrelse ska personen ha evangelisk-luthersk trosbekännelse och vara direkt medlem i ansluten EFS-förening, EFS-grupp eller distriktsorganisation (EFS stadgar § 6.1). På grund av regelverket hos Stiftelsen för insamlingskontroll gällande 90-konto får kandidat för att vara valbar inte heller vara försatt i personlig konkurs eller ha någon registrerad betalningsanmärkning. Kontroll av detta görs av den som nominerar och sker enklast genom att ringa Kronofogdemyndighetens kundcenter, 0771-73 73 00, öppet vardagar under kontorstid. Den som nominerar behöver själv intyga skriftligen före söndagen den 4 juni, kl. 16:00 att denna kontroll av kandidaten är gjord.