Fullmaktsgranskning

Fullmaktsgranskning och utlämning av röstkort sker i Exel Arena vid följande tider:

Torsdag 14 maj, 17.30–18.30
Fredag 15 maj, 09.30–10.30, 12.30–13.30, 15.00–16.00, 17.00–18.30
Lördag 16 maj, 07.30–08.30

Kom i god tid. Observera att ingen registrering av fullmakt kan göras utanför dessa tider eller sista halvtimmen innan årsmötet börjar. Detta beror på att röstlängden måste färdigställas i tid inför omröstningar.