Årsmötesintroduktion

En introduktionsträff för ombud kommer att hållas innan årsmötet även i år. Till introduktionsträffen är alla välkomna, oavsett ålder, som vill lära sig mer om årsmötesformen och få en chans att tillsammans gå igenom ombudshandlingar och ärenden.

Ledamöter i EFS styrelse och andra årsmötesvana deltagare hjälper till att lotsa dig rätt i den terminologiska och kulturmässiga djungel ett årsmöte kan vara för den som är ovan.

Introduktionsträffen hålls i Exel Arena fredag 15 maj kl 17.30.