EFS årsmöte

EFS årsmöte kommer äga rum i Pingstkyrkan i Örnsköldsvik 31 maj och 1 juni 2019.

Anmän av ombud görs i samband med konferensanmälan. Här kan du ladda ned ombudshandlingar. OBS! De som vill få ombudshandlingar hemskickade per post i mitten av april kan ringa 018-430 25 00, uppge namn och adress eller skicka namn och adress via e-post till margareta.forsberg@efs.nu

Vad är EFS?

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse. Evangelisk för att den understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet – det glada budskapet om Jesus! Luthersk för att det betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör.

Vem får rösta?

För att få rösta i besluten behöver man vara ombud från sin lokala förening eller sitt distrikt. Kolla med din förening eller ditt distrikt om du kan få vara ombud på årsmötet. Anmälan till årskonferensen och anmälan av ombud görs i samma formulär och betalas direkt med kort. Det innebär att var och en som är utsedd som ombud av sin förening därmed gör sin egen anmälan till konferensen och som ombud. De ombud som enbart deltar på årsmötesdagen anmäler sig kostnadsfritt på webben.

Som ombud ska du få med dig en fullmakt underskriven av din ordförande. Den behövs för att du ska få röstkort och årsmöteshandlingar vid fullmaktsgranskningen.

Årsmöteshandlingar

Till årsmötet finns det så kallade årsmöteshandlingar. Handlingarna är till för att underlätta beslut i olika ärenden som diskuteras under mötet (t ex redovisning av ekonomi och verksamhet, budget, verksamhetsplan mm). Ladda ned årsmöteshandlingarna ovan.

Ombud för första gången?

Är det första gången du är ombud? Då erbjuds du en introduktion till årsmötet under konferensen. Där kan du få mer information om hur ett årsmöte fungerar och hjälp i förberedelserna inför årsmötet.