EFS årskonferens med årsmöte 2014

hålls i Hässleholm 29 maj–1 juni

 

Motioner till EFS årsmöte den 31 maj

Enligt stadgarna för EFS gäller för årsmöte bland annat följande:
4.8.1 Motion skall inges till EFS styrelse senast fyra månader före årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande över varje motion. Styrelsens yttrande skall göras tillgängligt senast fyra veckor före årsmötet i EFS huvudorgan.
4.8.2 Motion rörande stadgeändring skall inges EFS styrelse senast sex månader före årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande över varje motion. Styrelsens yttrande skall göras tillgängligt senast tre månader före årsmötet i EFS huvudorgan.

4.9 Rätt att väcka motion tillkommer:
4.9.1 Revisorerna
4.9.2 Ansluten EFS-förening eller EFS-grupp.
4.9.3 Direkt medlem i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp.
4.9.4 Enskild medlem i EFS riks- eller distriktsorganisation.

Senast den 31 januari 2014 ska motion vara inlämnad till:
EFS styrelse, EFS kansli, Box 23001, 750 23 Uppsala