Som en del av arbetet inför EFS och Salts årskonferens anordnas bönesamlingar i Carlskyrkan, Umeå en gång i månaden. Syftet är att bära fram årskonferensens alla delar – barnkonferensen, Avtryck, EFS-konferensen och Blåsarfesten – i bön. Vi vill även lyssna in vad Herren vill säga till oss i arbetet med konferensen.

Tanken är att alla bedjare i distriktet ska kunna vara involverade – antingen komma till bönesamlingar eller delta hemifrån samt att konkreta böneämnen kan föras fram till böneansvarig kontaktperson.

Vi vill uppmuntra dig som finns i Umeå med omnejd att komma till våra bönesamlingar.

Bönesamlingarna

4 december
15 januari
5 februari
5 mars
9 april
7 maj
4 juni
2 juli

Tiden för samlingarna är 18.30–20.00 med enkelt fika från klockan 18.00.

Kontaktpersoner:

Irene Hörnqvist, irene.hornqvist@gmail.com. 070–699 13 55
Gunvor Larsson, e-post gunvorlarsson10@hotmail.com, 070–593 70 89

Sprid gärna informationen om bönesamlingarna Förbön inför EFS och Salts årskonferens 2015 (pdf, 55kb)

[mappress mapid=”2″]