Tillsammans i bön

EFS och Salts böneperiod

20 april–29 maj

Det känns fantastiskt att vi i EFS och Salt har kunnat avsätta hela 2014 som ett bönens år för våra rörelser. Vi gör det efter de goda erfarenheter som vi bär med oss efter de senaste årens böneperioder. Men framför allt gör vi det för att vi vet att vi i allt som vi gör är beroende av Gud. Vad vore vi som rörelser utan Guds närvaro, kraft och vägledning?

Låt gärna hela detta år – och inte minst böneperioden inför årskonferensen – bli till ett tillfälle då du frågar Herren: Vad ligger på ditt hjärta för EFS och Salt? Hur vill du använda oss – och hur vill du utmana oss? Vilka nya initiativ vill du se växa fram i våra rörelser under detta och kommande år? Vad vill du att vi ska lägga ned?

Be också om frimodighet, glädje och beskydd över alla oss som på olika sätt utgör EFS och Salt på förenings-, distrikts- och nationell nivå. ”Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?” (Rom 8:31).

Stefan Holmström, missionsföreståndare EFS och
Olof Edsinger, generalsekreterare Salt.

 

På EFS och Salts böneblogg www.bon.efs.nu finns mer information om böneperioden inför årskonferensen. Där kan du även ladda ner bönekalendern till din digitala kalender. Det finns en folder för böneperioden. Den kan du ladda ner här (PDF, 3,56 mb).