Förbön

Det kommer att ges tillfälle till personlig förbön under konferensen. I Qpoolen erbjuds förbön vid gudstjänsterna på fredag- och lördagskvällarna men även under söndagens gudstjänst. Vid alla dessa tillfällen finns även möjlighet till bikt.

Avtryck kommer att erbjuda förbön under gudstjänsterna i Pingstkyrkan.