EFS & Salts årsmöteskonferens 2023

Biskop Johan Tyrberg

Johan Tyrberg, född 1963, är biskop i Lunds stift. Hans valspråk är ”Jordens salt”, hämtat ur Jesu bergspredikan. Han har författat böckerna Kallad till kärlek (Arcus förlag, 2015) och En levande relation (Arcus förlag, 2017).