EFS & Salts årsmöteskonferens 2023

Barnens konferens

Välkomna till Barnens konferens! Vi ser fram emot en konferens i glädjens och hoppets tecken, där vi tillsammans med barnen får möta Jesus och växa i en tro som bär.

Barnens konferens kommer att hållas i anslutning till den övriga konferensen och det erbjuds aktiviteter för barnen under hela helgen. Det är möjligt att vara med på allt eller delar av konferensen.

Dagtid fredag och lördag delas barnen in i åldersgrupper. Till dessa krävs anmälan. I anslutning till de gemensamma gudstjänsterna fredag och lördag kväll samt söndag förmiddag kommer barnen att ha egna samlingar. Till dessa krävs ingen anmälan.

Det serveras fika på för- och eftermiddagarna. Övriga måltider äter du som vuxen tillsammans med ditt/dina barn. De som är anmälda till Barnens konferens kommer att få information och schema via e-post. I gudstjänstlokalen finns det även särskilda platser avsatta för barn och familjer med lekytor, plats för barnvagnar och kreativa bönestationer.

Fyra olika åldersindelningar

För att alla deltagare på Barnens konferens ska känna sig trygga och få det bästa för deras ålder har vi fyra olika åldersgrupper dagtid fredag och lördag. Från 4 år är barnen välkomna utan förälder, men om du som förälder vill/behöver vara med är du självklart välkommen. Har ditt barn behov av stöd eller något annat vi ledare behöver veta, meddela det tydligt i anmälan eller ring och prata med oss om det är lättare.

Vi har skrivit ett brev till dig och dina föräldrar. Där finns det bra information om barnens konferens.

 

0–4 år: Familjehäng

För yngre barn och familjer finns det ett lekrum i anslutning till gudstjänstlokalen där det även finns möjlighet att värma mat och ta det lugnt en stund. Under förmiddagen, fredag och lördag, kommer det att vara en sångstund.

4–6 år: Gullivergänget

Ledare: Laila Israelsson, laila.israelsson@svenskakyrkan.se

7–10 år: Äventyrarna

Ledare: Erika Löfroth, erika.lofroth@efsvasterbotten.se

Här hittar du programmet för äventyrarna.

10–15 år: Tweens

Ledare: Magdalena Sandberg, magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se

Här hittar du programmet för tweens.

Barnens konferens är ett samarrangemang med Sensus.

Missa inte!

Lördag kl 15.00 spelas musikalen ”På väg” för alla åldrar i Vasakyrkan. Välkommen tillsammans med ditt barn!