Vad går deltagaravgiften till?

 

 

 

Genom att anmäla dig i förväg hjälper du till att göra årskonferensen möjlig. Deltagaravgiften, som ger tillträde till alla samlingar, går till att täcka de gemensamma kostnaderna för årskonferensen, bland annat lokaler. Omkostnaderna hålls nere av de många frivilliga som bär konferensen genom olika arbetsinsatser. Utan frivilligt arbete och att alla deltagare betalar deltagaravgift vore det inte möjligt att genomföra årskonferensen.

 

De kollekter som samlas in under konferensen går till EFS och Salt och inte till konferensens omkostnader.