All Posts By

Sofie Siverman

Allan Svensson

Allan Svensson hälsar oss välkomna

By | Nyheter | No Comments

Gud talade och folket lyssnade!

Nu är det inte många dagar kvar till EFS och Salts årskonferens i Hässleholm. Jag vill hälsa dig mycket varmt välkommen hit eller ta del av våra direktsändningar via nätet.
Du kommer att finna länkar via EFS hemsida www.efs.nu.

Under våra bönesamlingar i distriktet inför konferensen har vi bett om helig Gudsnärvaro, samt att människor skall bli inspirerade och rustade till tjänst i Guds rike.

Nyss hemkommen från en ledarkonferens i Royal Albert Hall i London tillsammans med EFS ledningsgrupp, och ytterligare fem tusen ledare, ”så sjunger en av lovsångerna” fortfarande inom mig med följande text:

Christ alone, cornerstone
Weak made strong in the Savior’s love
Through the storm, He is Lord
Lord of all

Min bön är att Gud under dagarna i Hässleholm skall få möta sitt folk, ”precis där vi befinner oss” och det är fullständigt uppenbart, att vi lättast förenas i svagheten. ”Weak made strong…”
Tänk om vi efter konferensen kunde få säga: ”Under dessa dagar, fick många människor ny kraft, nytt mod och nytt hopp för både små och stora sammanhang. Gud betjänade, upprättade, tröstade, talade och folket lyssnade”!

Tillsammans med 300 frivilliga i Sydsverige, som kommer att betjäna deltagare dessa dagar, hälsar vi alla hjärtligt välkomna till Hässleholm, ”in the Savior’s love”.

Allan Svensson, distriktsföreståndare EFS Sydsverige

Anmälan till EFS och Salts årskonferens är öppen

By | Nyheter | No Comments

Nu är anmälan till EFS och Salts årskonferens i Hässleholm öppen. Du som anmäler dig innan 1 april får ett rabatterat pris på konferensavgiften. Önskar du beställa mat ska detta göras i samband med anmälan senast 1 maj. Även du som är ombud och ska vara med på konferensen ska göra en deltagaranmälan.

Konferensfakta

Anmäl dig till EFS och Salts årskonferens

Anmälan till Avtryck öppnades i går. Den hittar du här.

Inspireras av Fresh Expressions

By | Evenemang | No Comments

Under konferensens andra dag kommer vi få lära oss mer om om Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull med undervisning om Fresh Expressions of Church. Dels blir det ett undervisningspass på fredag förmiddag och på eftermiddagen kommer två av seminarierna att handla om detta. Medverkande är Bob och Mary Hopkins som arbetar med detta i England. Kolla in videoklippet för att få veta mer.

Kallelse till EFS årsmöte

By | Evenemang | No Comments

Härmed kallas till årsmöte lördagen den 31 maj. Årsmötet äger rum under EFS årskonferens som hålls i Hässleholm den 29 maj–1 juni 2014.

Enligt EFS stadgar ska motioner till årsmötet inges till EFS styrelse senast fyra månader före årsmötet. Gäller motion stadgeändring ska den inges senast sex månader före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion senast fyra veckor före årsmötet.

§ 4.9 Rätt att väcka motion tillkommer:
• Revisorerna
• Ansluten EFS-förening eller EFS-grupp
• Direkt medlem i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp
• Enskild medlem i EFS riks- eller distriktsorganisation.

Motion adresseras till: EFS styrelse, EFS, Box 23001, 750 23 Uppsala.