Inspireras av Fresh Expressions

Under konferensens andra dag kommer vi få lära oss mer om om Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull med undervisning om Fresh Expressions of Church. Dels blir det ett undervisningspass på fredag förmiddag och på eftermiddagen kommer två av seminarierna att...
Kallelse till EFS årsmöte

Kallelse till EFS årsmöte

Härmed kallas till årsmöte lördagen den 31 maj. Årsmötet äger rum under EFS årskonferens som hålls i Hässleholm den 29 maj–1 juni 2014. Enligt EFS stadgar ska motioner till årsmötet inges till EFS styrelse senast fyra månader före årsmötet. Gäller motion stadgeändring...