EFS och Salts årskonferens
13–16 maj 2021

Välkommen till EFS och Salts årskonferens med temat hämtat från Jesajas bok: ”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?”

Ja, det spirar i vårt land och ut över världen! Under fjolårets multnande lövtäcke sticker det upp spännande grönska. I pandemins spår ser vi en ny längtan efter att få fira gudstjänst och bygga kristna gemenskaper. Kanske behöver vi hjälpa varandra att verkligen upptäcka allt det som Gud gör just nu?

Årskonferensen kommer att genomföras helt digitalt och på grund av rådande omständigheter tar vi inte emot några besökare. Konferensen kommer sändas från Uppsala och Kalmar.

Parallellt med konferensen kommer både Salts och EFS årsmöten hållas, precis som i fjol helt digitalt. Alla är alltså välkomna att vara med från sina hem.

Jesus är Herre över varje tid, också den här. Vi lägger vår årskonferens i hans händer. Kom och delta med stor förväntan på vad Han vill göra!  

Magnus Widholm, regional missionsledare EFS Sydöstsverige

Rebecca Stighem, generalsekreterare Salt – barn och unga i EFS

Medverkande:

Anders-Petter Sjödin
Annahita Parsan
Johanna Björkman
Kerstin Oderhem
Magnus Widholm

Med flera

Så deltar du

Se gudstjänster, seminarier och andra samlingar på EFS play eller EFS Facebooksida. Ingen föranmälan behövs.

Från vår studio lotsar vi er in i gudstjänster, panelsamtal och seminarier och gör nedslag i både Salts och EFS årsmöten.

Lovsång under ledning av

Hope for this nation

Psalmer av Lina Sandell med

Maria Löwenham trio

Bön och förbön under årskonferensen

Här har du möjlighet att vara med i öppna bönesamlingar, få personlig förbön, bikt, samtal och delta i strategisk bön under konferensen.

EFS och Salts årsmöten

EFS och Salts årsmöte 2021 genomförs genom ett så kallat textbaserat årsmöte i systemet VoteIT. Mötets öppnande och avslutning kommer att livesändas men övriga delar genomförs genom att ombud och deltagare läser, ser förinspelade föredragningar, samtalar, lägger förslag och röstar i VoteIT. Allt görs hemifrån framför en egen dator.

Program